Polityka rozwoju


POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Elbląg maj 2013

O FIRMIE

Firma GALWAN powstała w 1982 roku. Firma specjalizuje się w galwanizowaniu tworzyw sztucznych ABS ,ABS PC i Poliamidu, to znaczy nakładaniu elektrolitycznym powłoki miedzianej, niklowej i chromowej. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, gwarantujemy pełne zadowolenie klienta w kraju i w Europie.

POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GALWAN Sp. z o.o.

W poniższym dokumencie pragniemy przedstawić Politykę Społecznej Odpowiedzialności firmy GALWAN, która jest odzwierciedleniem naszych pragnień i dążeń, które ściśle wyznaczają normy naszej działalności. Polityka Społecznej Odpowiedzialności pozwoli nam na osiągnięcie najlepszych relacji z naszymi klientami, dostawcami, partnerami, pracownikami i ze społecznością lokalną. Zapewniamy, że stale będziemy doskonalić nasze relacje ze wszystkimi grupami.


WIZJA GALWAN Sp. z o.o.

Polityka jakości

Naszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie i utrzymanie zadowolenia klientów z jakości wykonywanych usług galwanicznych oraz silnej pozycji rynkowej naszej marki postrzeganej jako profesjonalnego i kompetentnego partnera w zakresie świadczonych usług.

Powyższą politykę realizujemy poprzez:

 • uruchomienie w maju 2012 r. nowej automatycznej linii  do wykonywania pokryć galwanicznych w celu sprostania rosnącym wymaganiom jakościowym dla naszych dotychczasowym i nowych klientów.
 • budowa rozpoznawalnej i silnej marki w zakresie usług wykonywania pokryć galwanicznych w branży motoryzacyjnej, budownictwie i gospodarstwie domowym.
 • ciągłe doskonalenia świadczonych usług i systemu zarządzania w oparciu o wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015
 • wprowadzenie systemu ISO 14001 ochrony środowiskowej.

Naszą dewizą jest traktowanie klientów i dostawców z sympatią, szacunkiem i zaufaniem, przy zachowaniu pełnej wymagalności we wzajemnych zobowiązaniach.

Zapewniamy, że niniejsza polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników naszej firmy.


NASZE ZASADY POLITYKI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka wobec pracowników

Firma GALWAN pragnie być organizacją, która zobowiązuje się do respektowania godności i indywidualnej wartości każdego człowieka, a zwłaszcza naszych pracowników ich praw i przywilejów. Będziemy zachęcać też naszych pracowników do osiągania najwyższych wyników w pracy, zapewniając im dogodne, motywujące warunki działania i atmosferę wzajemnego szacunku i współpracy. Będziemy w całej rozciągłości popierać indywidualne inicjatywy pracownicze, czego wyrazem jest akceptacja przez najwyższe kierownictwo kreatywnego podejścia pracowników do realizowanych zadań i sposobu rozwiązywania napotykanych problemów. Czujemy się odpowiedzialni za trafny dobór stanowiska i właściwe przygotowanie każdego pracownika do pełnienia powierzonych mu obowiązków. Całej kadrze zapewniamy równość szans dalszego rozwoju i sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonaną pracę. Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, by ze środowiska pracy eliminować potencjalne zagrożenia, obniżać ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Deklarujemy, że będziemy przestrzegać zasadę swobody i równości zatrudniania, będziemy prowadzić konsultacje z pracownikami, wsłuchiwać się w ich potrzeby i oczekiwania, nie akceptujemy i nie będziemy akceptować żadnej formy dyskryminacji, nie stosujemy i nie będziemy stosować przymusu pracy, a pracownicy będą mieli szansę na podniesienie stopnia wyszkolenia i wykształcenia.

W myśl powyższego każdy pracownik GALWAN Sp. z o.o.:

 • dokładnie wie czego od niego oczekuje się w pracy
 • może prowadzić otwarte i konstruktywne rozmowy o swoich osiągnięciach i bieżących zadaniach
 • uzyska pomoc w rozwijaniu swoich zdolności i podnoszenia swojego poziomu wykształcenia
 • zostanie doceniony i nagrodzony za szczególne osiągnięcia
 • będzie sprawiedliwie oceniany i traktowany
 • otrzyma wsparcie w realizacji swoich ambicji zawodowych, a także nie będzie osamotniony w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów


POLITYKA WOBEC DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, KLIENTÓW

Nasza organizacja dokłada wszelkich starań, aby nasze wyroby i świadczone przez nas usługi, wyróżniały się najwyższą i powtarzalną jakością. Nasze działanie cechuje uczciwość biznesowa, solidność i dokładność oraz szeroko rozumiana innowacyjność. Jednym z głównych naszych priorytetów jest zadowolenie klienta. Zobowiązujemy się do tego, ażeby podejmowane przez nas działania były odpowiedzialne, a kontakty, które nawiązujemy były uczciwe, przejrzyste i otwarte. Nasze stosunki z dostawcami, partnerami i klientami są i będą oparte na zasadach wzajemnego poszanowania. Dążymy do poszukiwania i zachęcania do współpracy takich dostawców i partnerów, którzy zatrudniając swoich pracowników również przestrzegają zasad poszanowania praw pracowniczych i godności ludzkiej. Jesteśmy i będziemy zawsze wspierać działania zmierzające do stosowania zasad zdrowej i uczciwej konkurencji, będziemy przestrzegać prawa własności intelektualnej i wszelkie prawa autorskie.

W myśl powyższego każdy z naszych kontrahentów może być pewien, że:

 • będzie traktowany na równi z wszystkimi, uczciwie i z otwartością biznesową
 • w przypadku współpracy będziemy dążyć do tego, ażeby każdy nasz kontrahent stosował podobne zasady Polityki Społecznej Odpowiedzialności
 • nasze działania będą miały charakter odpowiedzialności społecznej, co ma służyć poprawie świadomości kolejnych podmiotów gospodarczych odnośnie znaczenia społecznej roli i odpowiedzialności biznesu
 • nasza organizacja ma świadomość ogromnej społecznej roli jaką odgrywa, prowadząc działalność biznesową w kontaktach z dostawcami, klientami i partnerami


POLITYKA W ZAKRESIE POSZANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                Nasza organizacja jest świadoma występowania zagrożeń, jakie niesie prowadzenie działalności biznesowej dla środowiska naturalnego. Dlatego też, prowadzić będziemy działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko naturalne, dzięki stosowaniu w szerokim zakresie najnowocześniejszych technologii i procesów produkcyjnych przyjaznych środowisku naturalnemu człowieka. Dbając o środowisko naturalne posiadamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków i laboratorium, które na bieżąco monitoruje poziom zanieczyszczeń i nie dopuszczamy do przekroczenia dopuszczalnych norm. Do ogrzewania kąpieli galwanicznych jest zastosowana ekologiczna kotłownia na paliwa odnawialne.

W myśl powyższego zapewniamy, że:

 • dbamy i będziemy dbać o środowisko naturalne, będziemy prowadzić akcje edukacyjne wśród pracowników i preferować w codziennej działalności zachowania proekologiczne
 • deklarujemy przyjazne zachowanie się w stosunku do sąsiadującymi z naszą firmą mieszkańcami, zapewniając o minimalizacji szkodliwości w naszych działaniach, co wydatnie się przyczyni do takiego funkcjonowania, które będzie przyjazne i nieszkodliwe dla sąsiadujących mieszkańców
 • będziemy rozwijać innowacyjną metodę galwanizowania tworzyw sztucznych, co wydatnie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego
 • będziemy propagować i popierać wszelkie akcje proekologiczne, takie jak segregacja odpadów, Sprzątanie Świata oraz deklarujemy współpracę z organizacjami ekologicznymi działającymi na tym terenie
 • w 2018r wprowadziliśmy ISO 14001


POLITYKA WOBEC SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Deklarujemy współpracę z instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi w zakresie promowania i stymulowania zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego w oparciu o poszanowanie prawa i w imię dobra społeczności lokalnej, z której wywodzą się nasi pracownicy. Zapewniamy, że stosujemy zasadę poszanowania kultur lokalnych, w szerokim zakresie będziemy wspierać lokalne inicjatywy z dziedziny kultury, edukacji i promocji zdrowia oraz sportu. Czynnie będziemy popierać wszelkie akcje zmierzające do ograniczania występujących patologii. Nasze wsparcie działań w tym zakresie jest przejawem zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej, wśród której prowadzimy swoją działalność.

W myśl tej zasady przedstawiciele społeczności lokalnej mogą od nas oczekiwać:

 • będziemy pełnić rolę mecenasa kultury i edukacji, wspierając w tym zakresie inicjatywy lokalne
 • deklarujemy pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych przeznaczonych dla szerokiej rzeszy mieszkańców, a tym samym dla naszych pracowników
 • zapewniamy, że będziemy promować i sponsorować młode talenty z naszego regionu, po to ażeby propagować  uprawianie sportu, prowadzenie zdrowego trybu życia i przeciwdziałać występującym patologiom

 

OSIĄGNIĘCIA GALWAN Sp. z o.o.

 • certyfikat ISO 9001:2000   wprowadzony czerwiec 2007
 • certyfikat ISO 9001:2015   wprowadzony w 2018
 • certyfikat środowiskowy ISO 14001 wprowadzony w 2018
 • certyfikat pozwolenia zintegrowanego i najlepsze dostępne techniki BAT w branży obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych
 • certyfikat członka polskiej izby motoryzacji
 • uruchomienie nowej automatycznej linii galwanicznej w maju 2012 do galwanizowania tworzyw sztucznych ABS , ABS/PC.
Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry